Αλλαγής βρύσης σε ψύκτες νερού 56TB

Αν θέλετε να αλλάξετε βρυσακι σε έναν ψυκτη νερού 56TB, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Κλείστε τους διακόπτες του ψυκτη νερού και βγάλτε τον από την πρίζα.
2. Πατήστε το δεξί βρυσακι του ψυκτη, (για το κρύο νερό) έως ότου να μην βγαίνει νερό…

Αλλαγή βρύσης σε ψύκτες νερού 30LB

Αν θέλετε να αλλάξετε βρυσακι σε έναν ψύκτη νερού 30LB, ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κλείστε τους διακόπτες του ψυκτη νερού και βγάλτε τον άπω την πρίζα.
2. Πατήστε το δεξί βρυσακι του ψυκτη, (για το κρύο νερό) έως ότου να μην βγαίνει νερό…